Inicio / Bloc / Metodologia Lean: què és i quins són els seus avantatges en projectes de construcció?

Metodologia Lean: què és i quins són els seus avantatges en projectes de construcció?

webconeix
12 març, 2024

Sabies que llegeixin s’utilitza en anglès per referir-se a aliments magres, com les carns magres? És a dir, aquella carn que resulta més saludable que la vermella per tenir menys greix.

Si t’expliquem això és perquè potser et doni una pista sobre en què consisteix la metodologia Lean aplicada a projectes.

Per resumir-ho de forma ràpida, podem dir que aquesta estratègia de gestió de recursos consisteix a eliminar tot l’innecessari, tot allò que endarrereixi, rellenteixi, dificulti o encareixi els nostres processos. Però vegem-ho més detalladament.

Què és la metodologia Lean?

La metodologia Lean va ser creada per Taiichi Ohno i té les seves arrels en els principis que aquest enginyer va desenvolupar per al sistema de producció de Toyota, al Japó.

Es tracta d’un enfocament revolucionari per a la gestió de projectes que consisteix a eliminar de manera sistemàtica tots aquells aspectes poc eficients, sigui quant a temps, recursos o esforços.

En la seva essència, aquesta metodologia es basa en el principi fonamental d’enfocar-se en allò que realment importa: satisfer les necessitats del client.

La metodologia Lean i els seus aspectes clau

Per comprendre en profunditat com funciona la metodologia Lean i quina és la seva filosofia, val la pena fixar-se en alguns aspectes clau.

1. Optimitzar el flux de valor

Un dels conceptes més importants de la metodologia Lean és el flux de valor. Això implica identificar totes les activitats que contribueixen directament a la creació de valor per al client i eliminar qualsevol pas o procés que no ho faci.

Per això, començarem a dibuixar el flux de treball, és a dir, realitzant un mapa conceptual o diagrama dels nostres processos o workflows existents.

Això és indispensable per analitzar en quines fases del projecte es produeixen colls d’ampolla, interrupcions, obstacles o sobrecostos, també anomenats desaprofitaments.

2. Reduir desaprofitaments

Totes aquelles activitats i processos que no afegeixen valor i que, en canvi, augmenten la burocràcia o contribueixen a la sobrecàrrega de treball, es coneixen com a desaprofitaments.

Aquests desaprofitaments poden manifestar-se de diverses maneres, com a temps d’espera, excessos d’inventari, processos redundants o defectes en el producte final.

Taiichi Ohno, creador de la filosofia Lean, va definir quins són els 7 desaprofitaments fonamentals que solen produir-se durant un projecte. Si tu també treballes amb projectes, estem segurs que alguns et sonaran:

1. Sobreproducció: produir més recursos dels necessaris genera una necessitat d’emmagatzematge, amb costos conseqüents d’espai, vigilància o obsolescència.

2. Transport: un factor molt important d’optimitzar a causa de tots els costos que se’n deriven, com ara la mà d’obra o els costos associats al vehicle.

3. Temps d’espera: els temps morts impedeixen el flux constant i generen colls d’ampolla.

4. Excés de processos: no ha de pecar-se de tractar de fer més treball del necessari per a la satisfacció del client.

5. Inventari: com en el cas de la sobreproducció, acumular materials genera costos d’estoc.

6. Moviments: els desplaçaments innecessaris entre magatzems o zones ralenteixen i encareixen un projecte.

7. Defectes: resten valor al producte i es tradueixen en pèrdues quant a material i credibilitat a l’empresa.

Desaprofitaments metodologia Lean

3. Enfocament en la millora contínua

Uno de los pilares más importantes de la metodología Lean es el enfoque de la millora contínua. En lugar de considerar un proyecto como un evento aislado, se trata más bien de un ciclo de aprendizaje constante.

Un dels pilars més importants de la metodologia Lean és l’enfocament de la millora contínua. En lloc de considerar un projecte com un esdeveniment aïllat, més aviat es tracta d’un cicle d’aprenentatge constant.

Aplicada a projectes, les claus per aplicar aquesta filosofia passen per la constant retroalimentació, l’anàlisi de dades i l’experimentació.

4. Col·laboració i empoderament dels equips

Un altre aspecte fonamental de la metodologia Lean és que promou la col·laboració i l’apoderament dels equips, encoratjant a tots els seus membres a participar de manera activa en la presa de decisions ia assumir la responsabilitat de la qualitat i l’èxit del projecte.

Gràcies a això, es fomenta un ambient de treball més àgil i adaptable, capaç de respondre als canvis i reptes que puguin sorgir.

Com a benefici extra, la inclusió de tots els membres d’un equip a la presa de decisions augmenta el grau de compromís dels empleats cap a l’empresa, cosa que, alhora, contribueix a la retenció de talent.

7 avantatges de la metodologia Lean en projectes de construcció

Si has arribat fins aquí, segur que no et resulta complicat fer-te una idea de tots els avantatges que la metodologia Lean pot comportar en la gestió de projectes de tota mena.

Tot i així, vegem en detall quins avantatges ens pot aportar la implementació d’aquest mètode en projectes de construcció:

1. Lliurament d’obres en els terminis establerts

Com t’explicàvem, la satisfacció del client és l’epicentre de la metodologia Lean. I què millor de lliurar el projecte a la data acordada per satisfer el client?

2. Estalvi de temps

Per això, serà fonamental implicar els contractistes i subcontractistes des de la fase de redacció del projecte. Si l’obra està planificada al detall, és més probable que evitem aturades a l’obra.

3. Estalvi de costos en obres

Una de les conseqüències principals d’optimitzar els nostres processos i eliminar qualsevol malbaratament és, sens dubte, un estalvi de costos de manera pràcticament immediata.

4. Millor gestió dels riscos

La metodologia Lean contempla la gestió de riscos i com manejar-los des de la fase de disseny del projecte. Una bona planificació permet reduir imprevistos i, per tant, la improvisació per part del personal.

5. Millora de la qualitat de l’obra

No hem de témer que, per aconseguir finalitzar les obres en terminis inferiors, la qualitat se’n vegi afectada. Més aviat a la inversa. La metodologia Lean es basa a identificar i eliminar possibles errors.

Això, sumat a la coordinació entre equips i una fase de disseny exhaustiva, permet aconseguir edificacions amb alts estàndards de qualitat.

6. Dades fiables que ens permeten millorar.

“El que no es mesura no es pot millorar”, va dir Peter Drucker. Una de les bases de la metodologia Lean és obtenir indicadors clau en totes les fases del procés amb l’objectiu d’implementar millores contínues.

Per descomptat, el seguiment d’indicadors clau com el percentatge de promeses complertes (PPC), els dies d’avançament i retard o les causes de no compliment (CNC) permeten implementar millores durant el projecte, però també millorar els nostres processos de cara a futurs projectes.

7. Millora en la satisfacció dels equips

La metodologia Lean té en compte els coneixements, les experiències i les competències de cada persona i els inclou en la presa de decisions. Això, sumat a una planificació exhaustiva del treball, manté els equips motivats.

Implementa la metodologia Lean mitjançant el software de gestió Coneix

Com que ajudar els nostres clients a millorar la seva competitivitat és part de la nostra missió, hem adaptat el nostre software perquè implementar la metologia Lean et sigui més fàcil que mai.

Gràcies a Coneix, és possible configurar quadres de comandament i indicadors personalitzats per fer un seguiment exhaustiu del teu projecte i assegurar que totes les teves decisions procedeixen d’informació fidedigna i en temps real.

T’agradaria comprovar-ho? Contacta amb nosaltres i gaudeix d’una demostració personalitzada. T’hi esperem!

0 comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Coneix ERP

ERP especialitzat en enginyeries i despatxos d'arquitectura

La solución digital ERP especializada en ingenierías y despachos de arquitectura.,

Articles relacionats

Contacta amb nosaltres

Coneix la solució digital ERP de Projectes per gestionar amb èxit el teu negoci.

Pots programar una trucada de vídeo o enviar-nos un mail.