El millor software de gestió de projectes

Més de 20 anys d’experiència amb sistemes de prevenció i recuperació de dades

ERP especialitzat en enginyeries i despatxos d'arquitectura

Solucions ERP

Unifica tot allò necessari per al rendiment òptim de la teva empresa

Gestión de Proyectos

Gestió de projectes

Millora la coordinació i comunicació dels equips, integra el correu electrònic, permet l’assignació de recursos, planificar i controlar tasques, registrar les hores de dedicació per usuari i fer el seguiment del pressupost i les seves possibles desviacions.

Planificación

Planificació

Planificació de tota l’organització i de cadascun dels projectes de manera interrelacionada. Planifica a partir de tasques i càrrega de feina de cada recurs. Model Kanban i Gantt de cada projecte. Facilita la delegació de les tasques i el treball en equip. Creació de plantilles de tasques.

Gestión documental

Gestió documental

Permet disposar de tota la documentació de l’empresa en un sol repositori accessible des de qualsevol lloc i qualsevol dispositiu.
Inclou la gestió de versions, el control d’accés als documents o la gestió dels elements a lliurar.

RR.HH. y gestión de personas

Disposa d'eines de seguiment

Permet la gestió dels processos de selecció i contractació de personal. Gestió dels calendaris laborals de l’empresa i les vacances. Disposa d’eines de seguiment de personal desplaçat a casa de client. Gestió per objectius dels treballadors, gestió de la formació i control d’accessos. Permet que cada treballador tingui accés a la documentació laboral.

Facturación y contabilidad

Facturació i comptabilitat

Elaboració i seguiment de pressupostos. Genera i envia de manera àgil les factures de vendes i enregistra les factures de compres. Integra les dades amb la comptabilitat, previsió i seguiment de cobraments, pagaments i tresoreria.

Facturación<br />
electrónica

Facturació electrònica

Gestiona la fabricació d’elements unitaris o de petites sèries. Seguiment de les compres, recepció de materials, control d´estoc, gestió de magatzem per projecte, control de consums i llançament d´ordres de treball.

Control económico

Control econòmic

Permet fer el seguiment de les desviacions pressupostàries del projecte en temps real, el marge de cada projecte i la previsió del resultat final del projecte des del seu inici.

Gestión de clientes

Gestió de clients

Permet tenir unificades i actualitzades totes les dades dels clients actuals i potencials, permetent la segmentació i definició de campanyes específiques per a cada client. Permet registrar i analitzar les oportunitats comercials, planificar i fer el seguiment de l’equip de vendes de manera senzilla i organitzada. Permet elaborar pressupostos i fer-ne el seguiment comercial i d’execució.

Calidad y ticketing

Qualitat i ticketing

Facilita la incorporació dels procediments de treball ISO al dia a dia de l’organització. Permet alleugerir la càrrega de treball que implica la gestió de la qualitat. Sistematitza la gestió d’incidències i suggeriments de millora.

Almacén

Magatzem

Permet el control d’estocs, de referències a un sistema de múltiples magatzems. Permet gestionar processos de fabricació amb traçabilitat de lots.

Reporting BI

Reporting BI

CONEIX utilitza Tableau com a eina de reporting i BI. Permet que cada persona disposi d’un quadre de comandament amb els indicadors principals dels procediments de què és responsable. Cada indicador permet definir objectius i mesurar les desviacions respecte aquests objectius.

Simplifica les teves operacions i maximitza la productivitat

Coneix és una solució de software ERP personalitzada per a empreses d’enginyeria que permet millorar la gestió i la productivitat dels teus projectes, reduir costos operatius i augmentar la competitivitat del teu negoci.

ERP especialitzat en enginyeries i despatxos d&apos;arquitectura

Integracions

Integra les àrees de la teva empresa en un únic ERP

Coneix pot fer integracions amb qualsevol eina per a la gestió òptima de la teva empresa

ePigeon

EPIGEON

Mailing

Quantum

QUANTUM

Comptabilitat

Documentero

DOCUMENTERO

Ofertes

Tableau

TABLEAU

Business Intelligence

TicketBai

TICKET BAI

Facturació Electrònica

Sage

SAGE

Software

Wolters Kluwer A3

Wolters Kluwer A3

Software

Col·laboradors

Contacta amb nosaltres

Coneix la solució digital ERP de Projectes per gestionar amb èxit el teu negoci.

Pots programar una trucada de vídeo o enviar-nos un mail.