Fins a 12.000 € en solucions digitals per a enginyeries o despatxos d’arquitectura.

Gràcies a les ajudes del Kit Digital, podràs implementar el nostre ERP de manera subvencionada.

ERP especialitzat en enginyeries i despatxos d'arquitectura

Kit Digital

Com pot ajudar-te el Kit Digital?

El programa Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avanç significatiu en el nivell de maduresa digital.

Logos UE, Gobierno de España, Red.es, Kit digital

A qui va dirigit?

Segment 1

Empreses de 10 a 49 treballadors

Fins a 12.000 €

Segment 2

Empreses de 3 a 9 treballadors

Fins a 6.000 €

Segment 3

Empreses de fins a 3 treballadors o autònoms

Fins a 2.000 €

Quins són els requisits?

Ser una petita empresa, microempresa o autònom.

Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

No incomplir cap de les prohibicions establertes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Estar inscrit en el Cens d’empresaris, professionals i retinguts de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o en el cens equivalent de l’Administració Tributària Foral.

No tenir la consideració d’empresa en crisi.

Tenir el domicili fiscal situat a Espanya.

Disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital d’acord amb el test de diagnòstic a la plataforma Acelera pyme.

No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.

No superar el límit d’ajudes minimis – totes les subvencions atorgades per estats de la UE inferiors a 200.000 € -.

Solucions Kit Digital

Quines solucions de digitalització són subvencionables amb el Kit digital?

Coneix® CRM

El CRM de CONEIX ® centralitza la informació intercanviada amb els clients, ens ajuda a fer el seguiment de les nostres oportunitats de negoci i leads, proporciona una sola base de dades de contactes per a tota l’organització.

Preu de la solució des de 3.000€+IVA

Segments I, II y III.

Categoria Gestió de Clients

Disposa de mòdul de reporting per a la motorització de l’activitat comercial, el sistema d’alertes i la gestió documental.

Permet l’enviament massiu de correus electrònics.

Permet la integració mitjançant APIs o webservices amb altres plataformes.

Permet la integració mitjançant APIs o webservices amb altres plataformes.

Coneix® ERP

CONEIX és un ERP de projectes, adaptable a la manera de funcionar del teu negoci. És una solució actualitzable, que acompanya les empreses en el seu creixement i que es pot integrar amb altres plataformes.

Preu de la solució des de 6.300€+IVA

Segments I, II y III.

Categoria Gestió de Processos

Disposa de mòdul de reporting per a la motorització del rendiment i la productivitat, sistema d’alertes i gestió documental.

Gestió de projectes

Permet la integració mitjançant APIs o webservices amb altres plataformes.

Garanteix la confidencialitat de les dades i el control total dels teus pressupostos.

Coneix® BI

CONEIX ® incorpora funcionalitats pròpies per a l’anàlisi de dades que es poden personalitzar i adaptar a les necessitats de cada empresa.

Preu de la solució des de 2.300€+IVA

Segments I, II y III.

Categoria Gestió de Projectes

Ofereix el disseny i la programació de quadres de comandament amb l’eina de Bussines Intelligence Tableau ®

Les empreses aconsegueixen agilitzar i optimitzar la presa de decisions per part dels equips de direcció.

Coneix® Factura-E

La solució de factura electrònica de CONEIX permet generar factures en format FACTURA-E per facilitar el tractament automatitzat.

Preu de la solució des de 1.200€+IVA

Segments I, II y III.

Categoria Factura electrònica

La solució permet l’emissió de factures en formats estructurats en format FACTURA-E, per facilitar-ne el tractament automatitzat.

1 GB Emmagatzematge / Històric de factures.

La solució permet la integració amb diferents eines com: TABLEAU, DOCUMENTERO, QUANTUM, TICKET BAI i EPIGEON.

Enviament de factures per correu electrònic.

Coneix® Project

CONEIX® és una eina que des del 2002 ofereix gestió col·laborativa de projectes. Millora la comunicació de l’equip, assigna recursos, planifica i controla tasques.

Preu de la solució des de 250€/usuari

Segments I, II y III.

Categoria Serveis i eines d’Oficina Virtual

Planifica l’organització i projectes de manera interrelacionada, a partir de tasques i la càrrega de treball de cada recurs. Incorpora els models Kanban i Gantt.

Permet la integració mitjançant APIs o webservices amb altres plataformes.

Facilita la delegació de tasques i el treball en equip. Ofereix la creació de plantilles de tasques.

Inclou control de versions, validació, accés als documents, gestió de lliurables i avisos de caducitat.

Coneix® Xarxes Socials

L’objectiu d’aquesta categoria és donar visibilitat a la teva empresa a Xarxes Socials, de manera que els teus clients potencials descobreixin els teus productes i serveis. La Gestió de Xarxes Socials es realitza en base a una anàlisi prèvia del teu mercat, el teu públic objectiu, les necessitats i els objectius de negoci.

Preu de la solució des de 4.000€+IVA

Segments I, II y III.

Categoria Gestió de Xarxes Socials

Publicació d’un mínim de 8 continguts mensuals a les xarxes socials.

S’auditen els continguts publicats i s’optimitzen en funció del seu impacte sobre els objectius.

Monitorització de xarxes socials: Creació d’un quadre de comandament on monitoritzar els principals indicadors de les xarxes socials.

Creació d’un Pla de Xarxes Socials amb una estratègia coherent amb la missió, la visió i els objectius de la teva empresa.

Coneix® Web

Es tracta que puguis comptar amb un Lloc Web per donar visibilitat a Internet a la teva empresa. Aquesta pàgina web la creem en base a una anàlisi prèvia del teu mercat, el teu públic objectiu, les teves necessitats i els teus objectius de negoci.

Preu de la solució des de 2.500€+IVA

Segments I, II y III.

Categoria Lloc Web i presència a Internet

Registre del domini i hosting durant, al menys, 1 any.

Monitorització del trànsit de la web: Google Analytics

Servei de suport per a qualsevol problema que puguis tenir amb un termini de resolució de menys de 24 hores.

La web de la teva empresa serà indexable pels principals motors de cerca com Google.

Coneix® E-Commerce

Es tracta que puguis comptar amb una Botiga Online o comerç electrònic a la teva empresa. La Botiga Online la creem en base a una anàlisi prèvia del teu mercat, el teu públic objectiu, les teves necessitats i els teus objectius de negoci. D’aquesta manera pots vendre els teus productes a qualsevol lloc del món.

Precio de la solución des de 3.500€+IVA

Segments I, II y III.

Categoria Comerç Electrònic

Registre del domini i hosting durant, al menys, 1 any.

Configurem diversos mètodes de pagament a la teva Botiga Online.

Servei de suport per a qualsevol problema que puguis tenir amb un termini de resolució de menys de 24 hores.

La web de la teva empresa serà indexable pels principals motors de cerca com Google.

E-Factura

Datasheet del Producte

La solució permet que el beneficiari asseguri el compliment del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa aplicable.

Factures en format estructurat: la solució permet l’emissió de factures en formats estructurats en format FACTURA-E, per facilitar-ne el tractament automatitzat.

Factures il·limitades: la solució permet emetre un nombre il·limitat de factures.

Clients il·limitats: la solució permet l’enviament de factures a un nombre il·limitat de clients.

Productes o serveis il·limitats: la solució permet la creació d’un nombre il·limitat de productes i/o serveis facturables dins del catàleg.

Enviament de factures per correu electrònic: la solució és capaç d’enviar factures directament per correu electrònic.

Personalització de factures: les factures generades per la solució són personalitzables, incloent-hi la selecció del logotip.

Còpia de seguretat periòdiques: la solució inclourà la realització de còpies de seguretat periòdiques amb possibilitat, almenys, de periodicitat diària.

GB Emmagatzematge/Històric de factures: la solució proporcionarà un emmagatzematge d’almenys 1 GB per a les factures.

Integració amb altres solucions: la solució es pot integrar amb TABLEAU, DOCUMENTERO, QUANTUM, TICKET BAI i EPIGEON

Control de venciment de les factures: la solució inclou un sistema de control del venciment de les factures.

Actualitzacions

Integracions

Coneix pot fer integracions amb qualsevol eina per a la gestió òptima de la teva empresa

ePigeon

EPIGEON

Mailing

Quantum

QUANTUM

Comptabilitat

Documentero

DOCUMENTERO

Ofertes

Tableau

TABLEAU

Business Intelligence

TicketBai

TICKET BAI

Facturació Electrònica

Sage

SAGE

Software

Wolters Kluwer A3

Wolters Kluwer A3

Software

Vols sol·licitar el bo del Kit Digital?

Si ets autònom o tens una PIME del sector de l’enginyeria o arquitectura i vols sol·licitar les ajudes del Kit Digital, omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

Logos UE, Gobierno de España, Red.es, Kit digital