Tens clar com planificar-te?

Publicat el 18 de maig del 2017

Sabem que l’enemic principal d’una empresa és el temps, i per aquest motiu, un dels nostres principals objectius és facilitar la planificació de les tasques del teu negoci.

Oferim un CRM complet que està directament enfocat en l’augment de la productivitat i l’eficàcia del teu equip de treball estalviant temps i recursos:

 • Et serà possible classificar les tasques a partir del pressupost i registrar les hores per projecte i tasca. D’aquesta manera, mantindràs els teus clients informats afegint-li un plus de transparència a les teves propostes.
 • Disposaràs d’un diagrama de Gantt general i de projectes on veuràs exposat el temps de dedicació previ per a cadascun dels propòsits, facilitant l’assoliment dels terminis d’entrega.
 • Tindràs al teu abast plantilles de projecte ja preparades.
 • Podràs fer un seguiment de les tasques en qualsevol moment.
 • Podràs assignar cada projecte individualment evitant sobrecàrregues de feina.
 • A més, la nostra web responsive de Coneix et permetrà visualitzar i editar la teva planificació des de qualsevol dispositiu.

Tot un món d’avantatges per guanyar-li la cursa al temps.

Per a més informació sobre Coneix, contacta amb el nostre departament comercial a través del correu electrònic: comercial@coneix.com o bé, al telèfon 93 589 85 80

¿Sabes cómo planificarte?

Sabemos que el enemigo principal de una empresa es el tiempo, y por este motivo, uno de nuestros principales objetivos es facilitar la planificación de las tareas de tu negocio.

Ofrecemos un CRM completo que está directamente enfocado al aumento de la productividad y la eficacia de tu equipo de trabajo, consiguiendo ahorrar tiempo y recursos:

 • Te será posible clasificar las tareas a partir del presupuesto y registrar las horas por proyecto y tarea. De este modo, mantendrás a tus clientes informados añadiéndole un plus de transparencia a tus propuestas.
 • Dispondrás de un diagrama de Gantt general y de proyectos donde verás detallado el tiempo dedicado previo para cada uno de los propósitos, asimilando mejor los plazos de entrega.
 • Tendrás a tu alcance plantillas de proyecto ya preparadas.
 • Podrás hacer un seguimiento de las tareas en cualquier momento.
 • Podrás asignar cada proyecto individualmente evitando sobrecargas de trabajo.
 • Además, nuestra web responsive de Coneix te permitirá visualizar y editar tu planificación desde cualquier dispositivo.

Todo un mundo de ventajas para ganarle la carrera al tiempo

Para más información sobre Coneix, contacta con nuestro departamento comercial a través de correo electrónico: comercial@coneix.com o bien, al teléfono 93 589 85 80