CONEIX simplifica la gestió de l'equip humà de l'organització,

RRHH & gestió de persones

Permet la gestió dels processos de selecció i contractació de personal. La gestió dels calendaris laborals de l’empresa i de les vacances. Disposa d’eines de seguiment del personal desplaçat a casa del client, gestió d’acord als objectius dels treballadors, gestió de la formació, i la realització d’enquestes de satisfacció.

Permet que cada treballador tingui accés a la seva documentació laboral (nòmina, contracte,…)

funcionalitats destacades

CRM
Centralitza la relació amb clients, permet el seguiment de les oportunitats de negoci i unifica la base de dades de contacte...
Projectes
Millora la comunicació dins l'equip del projecte, integra l'email, permet l'assignació de recursos, planificar i controlar les ...
Planificació
Facilita la planificació dels recursos utilitzats per a cada projecte mitjançant l'assignació de tasques i el registre d'hores...
Qualitat
Facilita la incorporació dels procediments de treball ISO al dia a dia de l'organització. Permet alleugerir la càrrega de treba...
KPI & BI
CONEIX permet que cada persona disposi d'un quadre de comandament amb els indicadors principals dels procediments dels que és res...
Control econòmic
Permet elaborar pressupostos i fer-ne el seguiment, generar les factures de vendes i compres, integrar les dades amb la comptabil...
RRHH & gestió de persones
Permet la gestió dels processos de selecció i contractació de personal. La gestió dels calendaris laborals de l’empresa i de...
Fabricació i Compres
CONEIX permet gestionar la fabricació d'elements unitaris o de series petites. Permet fer el seguiment de les compres, la recepc...
GESTIÓ DE DOCUMENTS
Permet disposar de tota la documentació de l'empresa en un sol repositori accessible des de qualsevol lloc i des de qualsevol dis...
ADMINISTRACIÓ: facturació i comptabilitat
Centralitza tota la gestió administrativa de l'organització. Facilita que cada persona pugui accedir directament a aquella infor...