Presentem Coneix Go

El nostre software de gestió per a PIMES és senzill i intuïtiu. El teu equip guanyarà productivitat i rendibilitat des del moment que ho posis en marxa. I el moment és ara mateix!!

Controla el teu negoci des de qualsevol lloc en temps real

funcionalitats destacades

CRM
Centralitza la relació amb els clients, permet el seguiment de les oportunitats de negoci i unifica la base de dades de contactes de l'organització.

Permet tenir unificats i actualitzades totes les dades dels clients actuals i potencials. Permet registrar i analitzar les oportunitats comercials, planificar i fer el seguiment de les activitats de l'equip de vendes de forma senzilla i organitzada.
Projectes
Millorar la comunicació dins de l'equip de el projecte, integrar el correu electrònic, permetre l'assignació de recursos, planificar i controlar les tasques, registrar les hores de dedicació per persona i fer el seguiment dels pressupostos i les desviacions i gestionar la documentació relacionada amb el projecte.

Les plantilles de projecte habilitar incorporar el saber com l'organització a l'execució de projectes a partir de la creació de tasques tipus enllaçades amb la documentació de referència per a cada tasca.
Planificació
Facilitar la planificació dels recursos utilitzats en cada projecte mitjançant l'assignació de tasques i el registre d'hores. Permet evitar sobrecàrregues de treball i facilita l'assoliment dels termes de lliurament.
KPI
CONEIX permet que cada persona disposi d'un quadre de comandament amb els indicadors principals dels procediments dels quals és responsable. Cada indicador permet definir objectius i mesurar les desviacions respecte d'aquests objectius.
Control econòmic
Permet elaborar pressupostos i fer el seguiment, generar les factures de vendes i compres, integrar les dades amb la comptabilitat, fer el seguiment de cobraments, de pagaments i de tresoreria. També permet el control de l'magatzem a través del control d'existències i inventaris.
RRHH
Permet la gestió dels calendaris laborals de l'empresa, les dietes, despeses i les vacances. Disposa de com el mur de notícies i avisos, així com seguiment de càrregues de treball.
GESTIÓ DE DOCUMENTS
Permet disposar de tota la documentació de l'empresa en un sol repositori accessible des de qualsevol lloc i des de qualsevol dispositiu. Inclou les següents funcionalitats entre les que figuren la gestió de versions, el control d'accés als documents o la gestió dels lliurables.
ADMINISTRACIÓ
Centralitza tota la gestió administrativa de l'organització. Facilita que cada persona pugui accedir directament a la informació que necessita sense interrompre a l'equip d'administració.
Més de 15 anys d’experiència en software de gestió al núvol per a empreses de projectes i serveis professionals
MÓDULS CONEIX GO CONEIX PRO
CRM BÀSIC COMPLERT
GESTIÓ DE PROJECTES
PLANIFICACIÓ
GESTIÓ DE DOCUMENTS
QUALITAT
CONTROL ECONÓMIC
GESTIÓ D’EQUIP BÀSIC COMPLERT
KPIs
ADMINISTRACIÓ BÀSIC COMPLERT
MAGATZEM
BUSINESS INTELIGENCE OPCIONAL OPCIONAL


POSADA EN MARXA / SUPORT CONEIX GO CONEIX PRO
ALTA INSTAL.LACIÓ I PARAMETRITZACIÓ 0 € (DESCOMPTE DEL 100%) 750€
SERVEIS DE CONSULTORIA, DESENVOLUPAMENT NO INCLÒS PERSONALITZAT*
CONFIGURACIÓ PLUG & PLAY PERSONALITZAT*
PROGRAMACIÓ PLUG & PLAY PERSONALITZAT*
MIGRACIÓ DE DADES PLUG & PLAY PERSONALITZAT*
FORMACIÓ TUTORIALS ONLINE PERSONALITZAT*
SUPORT PER A INCIDÈNCIES INCLÒS INCLÒS
MANTENIMENT I ACTUALITZACIONS INCLÒS INCLÒS
INTEGRACIÓ AMB EL SISTEMA DE NO INCLÒS
OPCIONAL COMPATBILITAT DE L’EMPRESA
NO INCLÒS OPCIONAL
FORMATS DELS DOCUMENTS NO INCLÒS OPCIONAL
NOTA: Personalitzat* implica contractació de pack d’hores (veure preu abaix a la taula) per a la realització dels serveis SaaS

CONTRACTACIÓ CONEIX GO CONEIX PRO
SaaS INCLÒS INCLÒS
INHOUSE NO INCLÒS INCLÒS
MAGATZEMATGE CLOUD 10 Gigas IL·LIMITAT
E-MAIL 5.000 mails / mes IL·LIMITAT
LLICÈNCIA ESTÀNDARD * 45€ 45€
LLICÈNCIA BÀSICA 25€ 25€
PREU HORA SERVEI TÈCNIC DE SOFTWARE 67€ / hora (sense IVA) 67€ / hora (sense IVA)
PREU HORA SERVEI CONSULTOR 78€ / hora (sense IVA) 78€ / hora (sense IVA)
NOTA: LLICÈNCIA ESTÀNDARD * inclou llicència de BI - Tablau, valorada en 15 €/mes

Contracta Coneix Go ara i aprofita la promoció:
tres mesos gratuït
promoció limitada a les 30 primeres

Beneficia’t d’aquesta oferta especial per continuar aprofitant el màxim potencial de la teva empresa


Omple aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu per donar-te tota l'informació que necessitis.

  Nom i cognoms:

  Telèfon:

  Correu electrònic:

  Empresa:

  Sector:

  Adreça:

  Nº treballadors/es:

  Pàgina web:

  Observacions:

  Accepto la política de privacitat

  Privacitat