Kit Digital

El programa Kit Digital és una iniciativa del Govern d'Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles en el mercat per a aconseguir un avanç significatiu en el nivell de maduresa digital.

Coneix aporta el següent catàleg de solucions al programa Kit Digital

Solucions de Digitalització

A continuació t'expliquem amb major detall cadascuna de les Solucions de Digitalització que oferim.

CONEIX® CRM

Categoria de la solució: Gestió de Clients

Descripció de la solució:

El CRM de CONEIX ® , centralitza la informació intercanviada amb els clients, ens ajuda a fer el seguiment de les nostres oportunitats de negoci i leads, proporciona una sola base de dades de contactes per a tota l'organització.

Disposa de mòdul de reporting per a la monitorització de l'activitat comercial, sistema d' alertes i gestió documental.
Permet l' enviament massiu d'emails i la gestió i seguiment de tasques comercials. Permet la integració a través d' APIs o webservices amb altres plataformes.

Solució aplicable als segments I, II i III.

PREU DE LA SOLUCIÓ: Des de 3.000 € + IVA

CONEIX® ERP

Categoria de la solució: Gestió de Processos

Descripció de la solució:

CONEIX és un ERP de projectes, adaptable a la manera de funcionar del teu negoci. És una solució actualitzable, que acompanya a les empreses en el seu creixement i que pot integrar-se amb altres plataformes.

Ofereix una gestió més eficient de tots els processos de l'organització. Incorpora les funcionalitats pròpies d'un ERP: Gestió de projectes, facturació i comptabilitat, gestió de compres, inventari i magatzem, gestió d'equips (RH), qualitat i ticketing (gestió d'incidències), etc …

Solució aplicable als segments I, II i III.

PREU DE LA SOLUCIÓ: Des de 6.300 € + IVA

CONEIX® BI

Categoria de la solució: Business Intelligence i Analítica

Descripció de la solució:

CONEIX ® incorpora funcionalitats pròpies per a l'anàlisi de dades que es poden personalitzar i adaptar a les necessitats de cada empresa. D'altra banda, s'ofereix el disseny i programació de quadres de comandament amb l'eina de Bussines Intelligence Tableau ® .

D'aquesta manera, les empreses aconsegueixen agilitzar i optimitzar la presa de decisions per part dels equips de direcció.

Solució aplicable als segments I, II i III.

PREU DE LA SOLUCIÓ: Des de 2.300 € + IVA

CONEIX® Factura-E

Categoria de la solució: Factura electrònica

Descripció de la solució:

La solució de factura electrònica de CONEIX, permet generar factures en format FACTURA-E per a facilitar el tractament automatitzat. Automatitza l'enviament de factures per correu electrònic i facilita el control dels venciments i la tresoreria.

L'ús de factura electrònica, disminueix l'error humà, redueix l'ús del correu electrònic i elimina informació paral·lela.

Características del producto Factura-E

Solució aplicable als segments I, II i III.

PREU DE LA SOLUCIÓ: Des de 1.200 € + IVA

CONEIX® Project

Categoria de la solució: Serveis i eines d' Oficina Virtual

Descripció de la solució:

CONEIX® és una eina que des de l'any 2002 ofereix gestió col·laborativa de projectes. Millora la comunicació de l'equip, assigna recursos, planifica i controla tasques.

Planificació de tot el despatx i de cadascun dels projectes de manera interrelacionada. Planifica a partir de tasques, càrrega de feina planificada per a cada recurs. Model Kanban i Gantts de cada projecte. Facilita la delegació de les tasques i el treball en equip. Creació de plantilles de tasques.

Permet disposar de tota la documentació de l’empresa en un sol repositori. Inclou la gestió de versions, el control d’accés als documents o la gestió dels lliurables i avisos de caducitat de documents.

Solució aplicable als segments I, II i III.

PREU DE LA SOLUCIÓ: Des de 250 €/usuari

CONEIX® Web

Categoria de la solució: Lloc Web i presència a Internet

Descripció de la solució:

Es tracta que puguis comptar amb un lloc web per a donar visibilitat a internet a la teva empresa. Aquesta pàgina web la creem sobre la base d'una anàlisi prèvia del teu mercat, el teu públic objectiu, les teves necessitats i els teus objectius de negoci.

  • Domini: Registre del domini del teu lloc Web al teu nom durant 1 any.

  • Hosting: Allotjament de la pàgina web durant al menys 1 any.

  • Disseny de la pàgina web: D'acord amb les necessitats de la teva empresa.

  • Web responsive: El teu web s'adaptarà perfectament a qualsevol tipus de dispositiu mòbil, tauleta, ordinador o Smart TV.

  • Monitorització del tràfic de la web: Instal·lem Google Analytics en el teu Web de manera que puguis mesurar i controlar el trànsit al teu lloc web.

  • Manteniment: T'oferim un servei de suport per a qualsevol problema que puguis tenir, amb un termini de resolució de menys de 24 hores. El servei de manteniment i suport es donarà de forma remota mitjànçant d'un telèfon d'atenció i una adreça de correu, on podràs realitzar qualsevol consulta.

  • Posicionament als cercadors: La Web de la teva empresa serà indexable pels principals motors de cerca com Google. Es realitza una optimització SEU de les teves pàgines.

  • Autogestionable: El teu Web es crea amb una plataforma de gestió de continguts (WordPress) perquè gestionis els continguts sense necessitat d'ajuda.

  • Generació de Leads: El teu lloc web comptarà amb formularis de contacte perquè els clients potencials puguin posar-se en contacte amb tu fàcilment.

  • Accesibilitat: Compliment dels criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.

  • Formació: S'inclou com a part d'aquesta solució, la impartició al beneficiari de la formació necessària que li permeti l'adquisició de coneixements bàsics per al seu ús inicial i posterior gestió del Lloc web, especialment en matèria de compliment de la normativa aplicable, en concret el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea, i qualsevol altra normativa específica.

Solució aplicable als segments I, II i III.

PREU DE LA SOLUCIÓ: Desde 2.500 € + IVA

CONEIX® E-Commerce

Categoria de la solució: Comerç Electrònic

Descripció de la solució:

Es tracta que puguis comptar amb un Lloc web per a donar visibilitat en internet a la teva empresa. Aquesta pàgina web la creem sobre la base d'una anàlisi prèvia del teu mercat, el teu públic objectiu, les teves necessitats i els teus objectius de negoci.

  • Domini: Registre del domini de la teva botiga en línia al teu nom, durant almenys 1 any.

  • Hosting: Allotjament de la página web durant al menys 1 any.

  • Disseny de la botiga en línia: D'acord amb les necessitats de la teva empresa.

  • Web responsive: El teu web s'adaptarà perfectament a qualsevol tipus de dispositiu mòbil, tauleta, ordinador o Smart TV.

  • Monitorització : Instal·lem Google Analytics en el teu web de manera que puguis mesurar i controlar el trànsit al teu lloc web.

  • Manteniment: T'oferim un servei de suport per a qualsevol problema que puguis tenir, amb un termini de resolució de menys de 24 hores. El servei de manteniment i suport es donarà de forma remota mitjànçant d'un telèfon d'atenció i una adreça de correu, on podràs realitzar qualsevol consulta.

  • Mitjans de pagament: Configurem diversos mètodes de pagament a la teva Botiga En línia.

  • Posicionament als cercadors: La Web de la teva empresa serà indexable pels principals motors de cerca com Google. Es realitza una optimització SEO de les teves pàgines.

  • Autogestionable: El teu Web es crea amb una plataforma de gestió de continguts (WordPress) perquè gestions els continguts sense necessitat d'ajuda.

  • Catàleg: Per a ajudar-te a la posada en marxa pugem el teu catàleg de productes (fins a 100 productes) a la teva Botiga En línia.

  • Accesibilitat: Compliment dels criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.

  • Formació: S'inclou com a part d'aquesta solució, la impartició al beneficiari de la formació necessària que li permeti l'adquisició de coneixements bàsics per al seu ús inicial i posterior gestió del Lloc web, especialment en matèria de compliment de la normativa aplicable, en concret el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea, i qualsevol altra normativa específica.

Solució aplicable als segments I, II i III.

PREU DE LA SOLUCIÓ: Des de 3.500 € + IVA

Gestió de Xarxes Socials

Categoria de la solució: Gestió de Xarxes Socials

Descripció de la solució:

L'objectiu d'aquesta categoria és donar visibilitat a la teva empresa a Xarxes Socials, de manera que els teus clients potencials descobreixin els teus productes i serveis. La Gestió de Xarxes Socials es realitza sobre la base d'una anàlisi prèvia del teu mercat, el teu públic objectiu, les teves necessitats i els teus objectius de negoci.

  • Social Media Plan: Creació d'un Pla de Xarxes Socials amb una estratègia coherent amb la teva missió, visió i objectius de la teva empresa. Definir en quina Xarxa Social hauries de ser i quin tipus de continguts publicar.

  • Monitoratge de Xarxes Socials: Creació d'un quadre de comandament on monitorar els principals indicadors de les teves xarxes socials.

  • Gestió d'una xarxa social: Ens encarregarem d'administrar, monitorar i crear contingut per al perfil d'almenys, una xarxa social.

  • Reporting de Xarxes Socials: La solució inclou un informe mensual per a analitzar els teus resultats i saber si estàs complint amb els teus objectius de negoci. S'audita els continguts publicats i s'optimitzen en funció del seu impacte sobre els objectius.

  • Publicació de continguts: Publicació d'un mínim de 8 continguts mensuals a les xarxes socials, on tingui presència la teva marca.

Solució aplicable als segments I, II i III.

PREU DE LA SOLUCIÓ: Des de 4.000 € + IVA

Características del Producto

 • Facturas en formato estructurado: la solución permite la emisión de facturas en formatos estructurados en formato FACTURA-E, para facilitar su tratamiento automatizado.
 • Facturas ilimitadas: la solución permite la emisión de un número ilimitado de facturas.
 • Clientes ilimitados: la solución permite el envío de facturas a un número ilimitado de clientes.
 • Productos o servicios ilimitados: la solución permite la creación de un número ilimitado de productos y/o servicios facturables dentro del catálogo.
 • Envío de facturas por correo electrónico: la solución es capaz de enviar facturas directamente por correo electrónico.
 • Personalización de facturas: las facturas generadas por la solución son personalizables, incluyendo la selección del logotipo.
 • Copia de seguridad periódicas: la solución incluirá la realización de copias de seguridad periódicas con posibilidad, al menos, de periodicidad diaria.
 • 1 GB Almacenamiento/Histórico de facturas: la solución proporcionará un almacenamiento de al menos 1 GB para las facturas.
 • Integración con otras soluciones: la solución se puede integrar con la herramienta de BI TABLEAU
 • Control de vencimiento de las facturas: la solución incluye un sistema de control del vencimiento de las facturas.
La solución permite que el beneficiario asegure el cumplimiento del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación del Real Decreto 1619/2012, así como cualquier normativa de aplicación.

Contacta

Català
Contacta amb el nostre equip