Gestionar incidències, sol·licituds i suggeriments a través del propi Coneix

Publicat el 29 de Gener del 2018

A Coneix hem desenvolupat una eina que permet gestionar qualsevol incidència, petició o suggeriment a través del mateix programa. Amb l’objectiu de facilitar les gestions dels nostres clients i la comunicació directa amb nosaltres, a Coneix treballem contínuament per oferir millores al nostre sistema.

Disposem d’un manual per als nostres clients, encara que es tracta d’una eina amigable i intuïtiva. En primer lloc, cal realitzar el tiquet, iniciant sessió amb l’usuari i contrassenya propis. En aquest punt, caldrà escollir de quin tipus de gestió es tracta (incidència tècnica, nou desenvolupament, formació, altres configuracions o suggeriments de millora) i quina és la prioritat de la sol·licitud.

L’eina permet fer un seguiment del tiquet i editar-ne els detalls o ampliar-ne la informació si el personal tècnic ho requereix.