Un equip de professionals al teu servei,

Equip CONEIX

CONEIX som un equip multidisciplinar, dinàmic, innovador i centrat en el client. La nostra experiència en gestió empresarial i programació web des de l’any 2002, ens permet oferir un producte adaptat a les necessitats dels nostres clients ajudant-los a optimitzar els seus resultats.

A CONEIX el primer són les persones i plantegem les relacions amb els clients, l’equip, partners, i proveïdors des de la perspectiva del llarg termini.

Creixem amb els nostres clients i els seu equips, treballant junts per resoldre els reptes competitius que planteja l’entorn actual.

Treballem per a fer créixer les expectatives dels nostres clients.

Col·laboradors CONEIX

Coneix Project Management S.L. forma part, en qualitat de membre fundador, de IDEAS2VALUE. Ideas2value és un hub d'innovació obert, nascut a Barcelona.
Coneix Project Management S.L. forma part en qualitat de Partner del CEQUIP. El CEQUIP és el clúster dels fabricants de béns d'equip de Catalunya.
Coneix Project Management S.L. col·labora amb la Universitat Politècnica de Catalunya cedint el seu software per a l'assignatura de Projectes a la enginyeria.
Coneix Project Management S.L. col·labora amb l'IES Esteve Terrades cedint el seu software per al cicle formatiu de mecatrònica.
Coneix Project Management S.L. forma part de la xarxa de PIMES Innovadores, òrgan depenent de la Direcció General d'Innovació i Competitivitat del Ministeri d'Economia i Competitivitat.
CONEIX PROJECT MANAGEMENT, S-L. ha sigut beneficiària de un ajut de la convocatòria EMPLEA 2014 del Plan Estatal de Investigació Científica, Técnica i de Innovació 2013-2016 amb número d'expedient: EMP-FPGS-2014-3024.
CONEIX PROJECT MANAGEMENT, S-L. ha sigut beneficiària de un ajut de la convocatòria EMPLEA 2014 del Plan Estatal de Investigació Científica, Técnica i de Innovació 2013-2016 amb número d'expedient: EMP-FPGS-2014-3025.
CONEIX PROJECT MANAGEMENT, S-L. ha sigut beneficiària de un ajut de la convocatòria EMPLEA 2014 del Plan Estatal de Investigació Científica, Técnica i de Innovació 2013-2016 amb número d'expedient: EMP-TU-2014-2960.
Coneix Project Management S.L. forma part, en qualitat de soci, de la patronal PIMEC (Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya).