Control de l’horari laboral

Publicat el 1 de Abril del 2019

A partir del 12 de maig les empreses tenim l’obligació de controlar i registrar l’horari laboral (vegeu informació adjunta).

CONEIX incorpora aquesta funció i ja hi ha clients que la tenen implantada i en funcionament. El sistema funciona registrant l’entrada i la sortida des del propi CONEIX, amb el telèfon mòbil (vegeu captures adjuntes) o bé es pot integrar un aparell clàssic de control d’entrada i sortida a la porta de l’oficina.

El registre amb el mòbil és útil per quan anem a fer visites fora de l’oficina i geolocalitza el registre, de manera que podem saber on era el treballador quan va fer l’entrada o la sortida. El sistema permet saber en tot moment qui hi ha a la oficina i qui no hi és.