Avís legal

CONEIX Project Management S.L.

Domicili social: C/ Orient 49, 08172 Sant Cugat del Vallès Barcelona (Espanya) Inscrita a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques amb el número B63735922

AVÍS GENERAL WEB

Aquest avís té com a objecte establir les Condicions que regulen l’accés i l’ús de la pàgina de Coneix Project Management S.L. (en endavant, Coneix). L’accés i ús de la mateixa impliquen la submissió i acceptació de les condicions que es detallen seguidament.

El contingut d’aquesta pàgina podrà ser modificat en qualsevol moment per part del seu titular, sense necessitat de cap comunicació prèvia per part de Coneix.

Coneix no se hace responsable de los contenidos a los que apunten los links que se puedan ofrecer desde esta página y que no se correspondan a dominios titularidad de Coneix. Los anunciantes y patrocinadores con los que CONEIX pueda establecer relaciones comerciales son los responsables tanto del cumplimiento de las leyes como de los contenidos del material que difundan y publiquen mediante la página de Coneix.

Propietat intel·lectual i industrial Aquesta web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, així com qualsevol altre material susceptible de protecció, són titularitat de Coneix. Tots aquells continguts dels quals Coneix no en sigui la titular, seran inclosos a la pàgina únicament després d’haver obtingut el consentiment corresponent dels seus legítims titulars.

En aquest darrer cas, es reflexarà l’autoria de manera que pugui identificar-se l’origen de la titularitat. Certs materials s’ofereixen sota una llicència Creative Commons. Les condicions de l’esmentada llicència poden variar d’uns materials a uns altres, i les condicions en les que es puguin fer servir per part dels interessats es detallen en cada cas concret.

L’oferiment de certs materials sota les condicions d’aquestes llicències no implicarà en cap cas l’extensió d’aquestes condicions a d’altres.

Responsabilitat sobre contingut i ús

L’usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat. Coneix no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis provocats per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d’aquest sistema electrònic.

Coneix es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels canals de comunicació de qualsevol mena que Coneix ofereixi en aquesta pàgina, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal. Entre d’altres, però no exclusivament: difondre continguts o propaganda de cap mena, insults, opinions que puguin ser qualificats com a delictes contra l’honor La Fundació eliminarà totes aquelles manifestacions que no respectin l’esmentat en el paràgraf anterior.

Protecció de dades

Coneix compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Sempre que es recullin dades de persones físiques a efectes de ser incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, degudament declarat davant l’Agència, s’informarà adequadament al titular de dites dades En qualsevol moment podran exercir-se per part dels particulars que hagin proporcionat les seves dades a Coneix els drets reconeguts al títol III de la LOPD.

Limitació de la responsabilitat

Coneix no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.

Català
Contacta amb el nostre equip